Sprout-Matador levererar utrustning till foderindustrin
Det är inom bioenergin som framtiden ligger om man ska tro Hans-Åke Andersson, anställd på Sprout-Matador som levererar utrustning till foderindustrin. Företaget som bildades redan i början av 1800-talet är idag markandsledande i sitt gebit.
Hans-Åke Andersson är marknadsansvarig i Sverige för Sprout-Matador, ett danskt företag som omsätter ca 700 miljoner danska kronor om året. Hans-Åke har arbetat i branschen i 32 år och arbetar ensam genom att åka runt i Sverige och ta emot order, lägga anbud och utarbeta kostnadsförslag. All projektering sker dock från Danmark och det har tagit 20 år att etablera sig på allvar i Sverige. Huvudkontoret och en av fabrikerna ligger i Esbjerg i Danmark och den andra fabriken i USA. I företaget finns totalt ca 550 anställda och många jobbar med agenturer runt om i världen. Omsättningen för Sprout-Matador i Sverige ligger på 25-30 miljoner danska kronor.

Företaget levererar utrustning till foderindustrin men har under de senaste tio åren satsat stort på att utveckla maskiner för att producera och förädla restprodukter på bränsle, det vill säga biomassa. I Sverige handlar det till största delen av sågspån från sågverk.
- Vi har byggt många anläggningar på värmevärk som köper träpellets som ett bränsle, berättar Hans-Åke. De har ofta kompletterat sina oljebrännare med pulverbrännare och då levererar Sprout-Matador kvarnanläggningar, för att kunna sönderdela det som behövs till pulver. I värmeverk är träpulver ett betydligt billigare och mer miljövänligt bränsle än olja. I Sverige har produktionen av träpellets ökat från 0 till 800 000 ton.

Ingen konkurrens i Sverige
Konkurrensen kommer från vissa företag ute i Europa, men inget företag i Sverige. Foderindustrin är mättad idag, den marknad som växer är biomarknaden. Det är endast med trärestprodukter, men det kommer förfrågningar om hushållsavfall, papper och plast.

Sprout-Matador är unikt i världen som det enda företag som har en egenproduktion av den utrustning som behövs.
- Vi är världens största företag inom vårt gebit och vi satsar stort på framtiden. Då kommer ruschen efter bioenergin, säger Hans-Åke och ler.

Sprout-Matador A/S

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-598950
Fax: 040-496540

Hemsida:
www.sprout-matador.com

Adress:
Sprout-Matador A/S
Olvongatan 21
21231 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN